RSS

Archiwum dnia: 2022-03-04Plakat

 

Małe Formy Muzyczne

Konkurs Szkolny Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji Szkoły Muzycznej I
stopnia w Suchej Beskidzkiej.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Suchej
Beskidzkiej.
3. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą do dnia 12 kwietnia 2022 r. wyłącznie na adres
mailowy: katarzynabaranowicz86@gmail.com
4. Zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko ucznia, klasę i cykl, nazwę instrumentu, nazwę
wykonywanego utworu, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora.
5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji
(flet, klarnet, saksofon, akordeon, trąbka, puzon, perkusja).
6. Program: każdy z uczestników wykonuje program dowolny z pamięci z akompaniamentem
fortepianu. Limity czasowe: grupa I – do 3 min., grupa II – do 4 min., grupa III – do 5 min,
grupa IV – do 6 min.
7. Celem konkursu jest przedstawienie i zweryfikowanie osiągnięć uczniów oraz wymiana
doświadczeń pomiędzy pedagogami, poszerzenie znajomości literatury specjalistycznej.
8. Konkurs jest jednoetapowy.
9. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w 4 grupach:

 Grupa I : uczniowie klasy I cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu
czteroletniego
 Grupa II : uczniowie klas II – III cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu
czteroletniego
 Grupa III : uczniowie klas IV – V cyklu sześcioletniego oraz klasy III cyklu
czteroletniego
 Grupa IV : uczniowie klasy VI cyklu sześcioletniego oraz klasy IV cyklu
czteroletniego

10. Dyrekcja szkoły powołuje komisję oceniająca, w której skład wchodzą nauczyciele różnych
specjalności.
11. Nauczyciel wchodzący w skład jury nie punktuje swoich własnych uczniów.
12. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
13. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich przewidzianych regulaminem
nagród.
14. Wykonanie programu oceniane będzie w skali 1-25 punktów.
15. Ocenie podlegać będą w szczególności takie aspekty gry jak: dobór programu, realizacja
zapisu nutowego, stopień przygotowania utworu z pamięci, poprawna intonacja, jakość
brzmienia, technika gry, interpretacja, ogólna prezentacja.
16. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewiduje się nagrody oraz
dyplomy.
17. Uczniowie wyróżnieni otrzymają dyplomy.