RSS


Dzień Edukacji Narodowej

Październik 12

14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

15 października zajęcia odbywają się według planu.