RSS


Próby – Koncert Karnawałowy

Luty 06

Harmonogram prób do Koncertu Karnawałowego-8 lutego 2018
14.00-15.00 – próby solistów/zespoły
15.00-16.00 – próba orkiestry nauczycieli
16.00-16.45 – próba orkiestry dętej
16.45-17.30 – próba orkiestry smyczkowej
17.30-17.50 – próby soliści/zespoły-krótkie i sprawne strojenie

18.00-rozpoczęcie KONCERTU

Prosimy wszystkich występujących o przybycie co najmniej 15 min. przed wyznaczonym czasem.