RSS


Prośba Rady Rodziców

Czerwiec 20

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie wpłacili na Fundusz Muzyczny za rok szkolny 2017/2018 o dokonanie wpłaty do dnia 20 czerwca 2018 r. Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły. Bardzo dziękujemy.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców