RSS

Rada Rodziców

Rada Rodziców:

  • Stanisława Głowacz – przewodniczący
  • Katarzyna Pluta – zastępca przewodniczącego
  • Rafał Pieronkiewicz – sekretarz
  • Kazimierz Borowy – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

  • Beata Warta – Madej
  • Mariusz Pieronkiewicz
  • Monika Wierzbicka

Wpłata na Fundusz Muzyczny za semestr wynosi:
za pierwsze dziecko 60 zł
za drugie dziecko 40 zł.