RSS

Rada Rodziców

Rada Rodziców:

  • Stanisława Głowacz – przewodniczący
  • Bogusław Wierzbicki – zastępca przewodniczącego
  • Rafał Pieronkiewicz – skarbnik
  • Anna Maciejna – sekretarz

Wpłata na Fundusz Muzyczny za semestr wynosi:
za pierwsze dziecko 60 zł
za drugie dziecko 40 zł.