RSS

Rada Rodziców

Rada Rodziców:

  • Anna Maciejna – przewodniczący
  • Anna Trzebuniak – zastępca przewodniczącego
  • Aneta Barcik – skarbnik

Wpłata na Fundusz Muzyczny za semestr wynosi:
za pierwsze dziecko 80 zł
za drugie dziecko 60 zł

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Rady Rodziców: 56 8128 0005 0063 1103 2000 0010 

lub w sekretariacie szkoły