RSS

Archiwum miesiąca: Wrzesień 2015Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia i jej Filii, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, informuje o ustalonych w roku szkolnym 2015/2016 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:

  • 2 listopada 2015 r.
  • 22 grudnia 2015 r.
  • 2 maja 2016 r.
  • 27 maja 2016 r.
  • 20 czerwca 2016 r.
  • 24 czerwca 2016 r.
 


Konkurs na kolędę misyjną

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej oraz Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie ogłaszają konkurs kompozytorski na kolędę misyjną.
Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 


Zebranie rodziców – Filia w Bystrej

W dniu 22 września 2015 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w budynku Zespołu Szkół w Bystrej odbędzie się spotkanie p. Dyrektor Szkoły Muzycznej z rodzicami uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Filii Szkoły Muzycznej I stopnia. W związku z wagą poruszanych na zebraniu tematów obecność wszystkich rodziców jest obowiązkowa.