RSS

Archiwum miesiąca: Październik 20212 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 


Zajęcia z p. Tadeuszem Kleśny zostają odwołane do dnia 28.10.2021 r.

 


Zajęcia z orkiestry symfonicznej

Zajęcia z orkiestry symfonicznej, dnia 27.10.2021 r. odbędą się według planu.

 


Wyniki z Szkolnego Konkursu Miniatur

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej
Sekcja Fortepianu i Organów

Szkolny Konkurs Miniatur
WYNIKI

Komisja w składzie:
Tadeusz Kleśny- opiekun sekcji, Marcin Augustyn, Magdalena Chmielowska- Malec, Andrzej Lasek,
Urszula Lasek, Maria Tomaszewska, Justyna Wańdyga

po wysłuchaniu dnia 25 października 2021 r. 42 uczestników konkursu przyznała następujące lokaty:

Grupa I obejmująca uczniów klas I-III/6 i I-II/4
I Miejsce ex equo:
Kacper Mędrala kl. III/6 i Wojciech Uliasz kl.II/4
II Miejsce ex equo:
Zuzanna Burliga kl. III/6, Julia Kraus kl. III/6 i Liliana Pater kl. III/6
III Miejsce ex equo:
Nadia Brożena kl. I/6, Gerard Miętek kl. II/4, Filip Gelman kl. III/6 i Ryan Nieckula kl. III/6
Wyróżnienia:
Marcin Drobny kl. II/6, Patrycja Ważny kl. II/6, Sebastian Ważny kl. II/6, Eliza Ciereszko kl. III/6,
Maria Czaicka kl. III/6 i Filip Pająk kl. II/4

Grupa II obejmująca uczniów klas IV-VI/6 i III-IV/4
I Miejsce ex equo:
Hanna Gądek kl. IV/6 i Natalia Bogdanik kl. V/6
II Miejsce:
Hanna Gąska kl. IV/6
III Miejsce ex equo:
Piotr Bogdanik kl. IV/6, Zuzanna Knapczyk kl. IV/6, Łukasz Rzepka kl. IV/6,
Mateusz Suwaj kl. IV/6 i Kacper Wybraniec kl. IV/4
Wyróżnienia:
Emilia Klimowska kl. VI/6 i Vanessa Pasternak kl. VI/6

Sucha Beskidzka, 25 października 2021 r.

 


Odwołane zajęcia z kształcenia słuchu z p. Klaudią Bałos

Zajęcia z kształcenia słuchu z Panią Klaudią Bałos w klasie 6 A i 6 B z dnia 26.10. (wtorek) zostają przeniesione na środę (27.10) w godzinach: 6A: 16:05-16:50,
6B: 19:30-20:15. W związku z ewentualnymi kolizjami z innymi zajęciami, uczniowie mogą wybrać godzinę grupy A lub B. Pozostałe zajęcia odbywają się według planu.
 


Inspiracja Twórczości Ignacego Jana Paderewskiego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Inspiracje twórczością Ignacego Jana Paderewskiego”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, uwrażliwienie na muzykę i zachęcanie uczniów do poznawania literatury muzycznej.
 3. Warunki uczestnictwa:
  a) Udział w konkursie jest dobrowolny.
  b) Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III cyklu sześcioletniego Szkoły Muzycznej I stopnia.
  c)Tematyka prac to ukazanie własnych emocji i skojarzeń, wywołanych słuchanymi kompozycjami Ignacego Jana Paderewskiego.
  d) Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka, stemple, kolaż, itp.).
  e) Dopuszczalne formaty pracy: A3 lub A4.
  f) Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
  g) Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę.
  h) Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, klasa (w Szkole Muzycznej).
 4. Termin składania prac: 18 listopada 2021r. Prace złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 5. Do oceny prac zostanie powołane jury. W ocenie prac będą brane pod uwagę: jakość wykonania, kompozycja, dobór materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu.
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły.
 7. W konkursie przewidziane są nagrody. Najlepsze prace zostaną umieszczone na szkolnych korytarzach Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej.
 8. Uwagi dodatkowe:
  a) Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.
  b) Prace przechodzą na własność organizatorów w celu wyeksponowania ich w przestrzeni szkoły.
  c) Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne: od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

 

Koordynator konkursu

Kinga Wicher

Inspiracje

 


Szkolny Konkurs Miniatur

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej

Sekcja Fortepianu i Organów

Szkolny Konkurs Miniatur
dla uczniów fortepianu i organów z klas II-VI c. 6 i II-IV c. 4

Przesłuchania uczestników konkursu odbędą się 25 października 2021 r., poniedziałek
w Auli Szkoły Muzycznej w Suchej Beskidzkiej

Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy publiczność.

Prosimy o stosowanie środków ochrony DDM

 


KONKURS GRAMY GAMY I CZYTAMY

 • SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 • Wewnątrzszkolny Konkurs
 • „Gramy gamy i czytamy”
 •  dla uczniów Sekcji Instrumentów Smyczkowych
 • edycja 2021/2022
 • REGULAMIN
 1. Celem konkursu jest sprawdzenie oraz podniesienie umiejętności w zakresie gry gam, jak i czytania nut a vista.
 2. Konkurs jest obowiązkowy dla uczniów klas II – VI C6 i II – IV C4.
 3. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się w auli Szkoły Muzycznej I stopnia w poniedziałek 29 listopada 2021r. W przesłuchaniach konkursowych biorą udział uczniowie z Suchej Beskidzkiej oraz Bystrej Podhalańskiej.
 4. Konkurs jest formą przesłuchania komisyjnego i został umieszczony
  w rocznym planie pracy Sekcji Instrumentów Smyczkowych Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej.
 5. Program dla wszystkich uczniów opracowany jest przez nauczycieli Sekcji. Utwory na przesłuchania a vista zostaną wybrane i przygotowane przez mgr Agnieszkę Filimowską dla wiolonczelistów i mgr Sabinę Milewską-Jankowiak dla skrzypków.
 6. Uczniowie występują w kolejności alfabetycznej w każdej klasie.
 7. Przesłuchania konkursowe będą miały charakter niepubliczny i oceniać je będzie komisja złożona z pedagogów – nauczycieli Sekcji, powołanych przez Panią Dyrektor mgr Renatę Trybałę. Komisja decyduje o ilości i podziale nagród oraz wyróżnień w poszczególnych grupach. Decyzje komisji są ostateczne.
 8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 9. W razie nowych zarządzeń, wydanych przez Panią Dyrektor szkoły mgr Renatę Trybałę, związanych z sytuacją pandemiczną COVID-19, konkurs może przybrać formę zdalną w postaci nagrań. Jednakże wymagania programowe oraz komisja oceniająca pozostanie bez zmian.
  Bez tytułu