RSS

Archiwum miesiąca: Styczeń 2022Informacja odnośnie nauki zdalnej od 31.01 do 27.02.2022 r.

1. W dniach od 31 stycznia do 27 lutego 2022 roku zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem dopuszczam możliwość organizowania w budynku szkoły: – konsultacji indywidualnych i grupowych z uczniami klas najwyższych SM I stopnia . – prób mających na celu przygotowanie egzaminów końcowych , włącznie z udziałem akompaniatorów i uczniów zaangażowanych w ich przygotowywanie; – uczniów przygotowujących się do konkursów W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, gdy zawieszone zajęcia indywidualne nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dopuszczam możliwość organizacji tych zajęć w szkole.

3. Wszystkie zajęcia mogą być przeprowadzone po wcześniejszym poinformowaniu Dyrektora Szkoły o konieczności organizowania zajęć z uczniem w szkole z uwagi na dobro ucznia, jego rozwój artystyczny i emocjonalny.

4. Konsultacje przeprowadzamy zawsze na wniosek rodziców w porozumieniu z nauczycielem.

5. Zobowiązuję wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, w tym stosowania się do regulaminu obowiązującego w szkole Uprzejmie proszę, aby w powyższym okresie możliwie wszystkie sprawy kierować do nas drogą mailową lub telefonicznie.

Dyrektor Szkoły

Renata Trybała

 


W dniu 27 styczeń 2022r. sekretariat czynny od godziny 11:00.

 


w Dniu 24.01.2022 r. sekretariat nieczynny

 


Godziny pracy sekretariatu w trakcie ferii (17.01 – 28.01.2022 r.)

Od poniedziałku do piątku sekretariat jest czynny od 8:00 do 15:00.

 


 W dniu jutrzejszym (tj.12.01.2022 r.) zajęcia z chóru są odwołane.

 


W dniu 12 stycznia (środa) w godzinach 16:15-19:00 wszystkie zajęcia zostają zawieszone z powodu konferencji.

 


Orkiestra smyczkowa -10 stycznia odbędą się próby sekcyjne według ustalonego harmonogramu o godz.17.00 i 18.45.

 


Zajęcia z Kształcenia Słuchu z p. Magdaleną Wrażeń we wtorek (11.01.2022r.) są odwołane.