RSS

Gramy gamy i czytamy

 • SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 • Wewnątrzszkolny Konkurs
 • „Gramy gamy i czytamy”
 •  dla uczniów Sekcji Instrumentów Smyczkowych
 • edycja 2021/2022
 • REGULAMIN
 1. Celem konkursu jest sprawdzenie oraz podniesienie umiejętności w zakresie gry gam, jak i czytania nut a vista.
 2. Konkurs jest obowiązkowy dla uczniów klas II – VI C6 i II – IV C4.
 3. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się w auli Szkoły Muzycznej I stopnia w poniedziałek 29 listopada 2021r. W przesłuchaniach konkursowych biorą udział uczniowie z Suchej Beskidzkiej oraz Bystrej Podhalańskiej.
 4. Konkurs jest formą przesłuchania komisyjnego i został umieszczony
  w rocznym planie pracy Sekcji Instrumentów Smyczkowych Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej.
 5. Program dla wszystkich uczniów opracowany jest przez nauczycieli Sekcji. Utwory na przesłuchania a vista zostaną wybrane i przygotowane przez mgr Agnieszkę Filimowską dla wiolonczelistów i mgr Sabinę Milewską-Jankowiak dla skrzypków.
 6. Uczniowie występują w kolejności alfabetycznej w każdej klasie.
 7. Przesłuchania konkursowe będą miały charakter niepubliczny i oceniać je będzie komisja złożona z pedagogów – nauczycieli Sekcji, powołanych przez Panią Dyrektor mgr Renatę Trybałę. Komisja decyduje o ilości i podziale nagród oraz wyróżnień w poszczególnych grupach. Decyzje komisji są ostateczne.
 8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 9. W razie nowych zarządzeń, wydanych przez Panią Dyrektor szkoły mgr Renatę Trybałę, związanych z sytuacją pandemiczną COVID-19, konkurs może przybrać formę zdalną w postaci nagrań. Jednakże wymagania programowe oraz komisja oceniająca pozostanie bez zmian.
  Bez tytułu