RSS

Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców:

Kopacz Sylwia – Przewodniczący
Baczewska-Talaga Daria – Zastępca Przewodniczącego
Dędys Aneta – Skarbnik

Komisja rewizyjna:
 Trzebuniak Anna
Piwowarczyk Michał

Wpłata na Fundusz Muzyczny za semestr wynosi:
 100 zł za pierwsze dziecko
 80 zł za drugie dziecko
 50 zł za trzecie i kolejne dziecko

Wpłaty na fundusz muzyczny można dokonywać
na nr rachunku bankowego:

56 8128 0005 0063 1103 2000 0010
(Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej)

tytułem: Nazwisko i imię dziecka, cykl, klasa, fundusz muzyczny
np. Kowalski Jan, c6, kl. 4b fundusz muzyczny

Jeśli jest to płatność za dwójkę lub więcej dzieci należy podać dane tych
dzieci w przelewie. np. Kowalski Jan (100), c6, kl. 4b, Kowalska Anna (80), c4.,kl.2a fund. muz. I
półrocze