RSS


Samorząd Uczniowski

Październik 07

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów, został wyłoniony nowy skład przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej.

Wszystkim osobom wyłonionym podczas wyborów gratulujemy. Wyłonieni uczniowie tworzą tzw. Organ Samorządu, reprezentującym ogół uczniów w szkole.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

1. Pasierbek Blanka -Przewodnicząca 

2. Polak Anna  -Zastępca

3.Knapczyk Zuzanna -Sekretarz