RSS

O szkole

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Pana Stanisława Lichosyta , Rada Miasta w dniu 31 lipca 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w Suchej Beskidzkiej                           z dniem 1 września 2012 roku Szkoły Muzycznej I stopnia.Pozostałe zadania – egzaminy wstępne, zatrudnienie nauczycieli, wyposażenie szkoły w instrumenty muzyczne realizowała               Pani Renata Trybała – powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej.

Jest to jedyna tego typu placówka w powiecie suskim i odpowiedź na potrzeby mieszkańców w zakresie kształcenia muzycznego, nie tylko z Suchej Beskidzkiej, ale również okolicznych gmin. Podstawowym warunkiem powołania placówki było wyrażenie zgody Ministra Kultury na zawarcie porozumienia z Gminą Sucha Beskidzka na prowadzenie szkoły muzycznej.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Nauka jest prowadzona w dwóch cyklach: 4-letnim i 6-letnim. Do klasy w cyklu 6-letnim przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 10 lat, a do klasy w cyklu 4-letnim uczniowie w wieku od 8 do 16 lat. Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, organy, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja.

Szkoła Muzyczna prowadzona jest przez Samorząd Gminy Sucha Beskidzka i jest szkołą bezpłatną.W szkole panuje  twórcza, pełna wzajemnej życzliwości atmosfera skierowana na dobro  i rozwój ucznia.