RSS

Archiwum miesiąca: Luty 2022Zajęcia z Panią Ewą Kołacką są odwołane od 28.02.2022 r. do 02.03.2022 r.

 


Bez tytułu

 


Wszystkie zajęcia według ustalonego planu odbywają się stacjonarnie od 21.02.2022 r.

 


23.02. 2022r. Zajęcia chóru godz. 18.45- 20.15 (wszystkie głosy razem).

 


Szkolny Konkurs Miniatury Skrzypcowej „Miniaturowa Moc ”

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I st. w Suchej Beskidzkiej.
Pomysłodawcą konkursu jest opiekun Sekcji Instrumentów Smyczkowych – mgr
Ewa Litwa.
2. Celem konkursu jest:
• zachęcenie uczniów do prezentacji swoich umiejętności w grze na
instrumencie;
• rozbudzenie chęci współzawodnictwa;
• zdobywanie estradowego doświadczenia;
• popularyzacja miniatury skrzypcowej .
2. Konkurs jest obowiązkowy dla uczniów klas skrzypiec II – V C6 i II – III C4
Szkoły Muzycznej I st. w Suchej Beskidzkiej.
3. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się w auli Szkoły Muzycznej I st. w
Suchej Beskidzkiej w poniedziałek 25 kwietnia 2022r. W przesłuchaniach
konkursowych biorą udział uczniowie z Suchej Beskidzkiej oraz Bystrej
Podhalańskiej.
4. Konkurs jest formą przesłuchania komisyjnego i został umieszczony
w rocznym planie pracy Sekcji Instrumentów Smyczkowych Szkoły Muzycznej
I st. w Suchej Beskidzkiej.
5. W programie konkursu należy wykonać z pamięci jedną miniaturę
skrzypcową dowolnego kompozytora, nie będącą częścią utworu cyklicznego.

6. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w 4 grupach:
• Grupa I : uczniowie klasy II C6
• Grupa II : uczniowie klas III C6 oraz klasy II C4
• Grupa III : uczniowie klasy IV C6
• Grupa IV : uczniowie klas V C6 oraz III C4
7. Uczniowie występują w kolejności alfabetycznej w każdej klasie.
8. Przesłuchania konkursowe będą miały charakter niepubliczny i oceniać je
będzie jury powołane przez Panią Dyrektor Szkoły mgr Renatę Trybałę.
9. Nauczyciel wchodzący w skład jury nie punktuje uczniów ze swojej klasy.
10. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
11. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich przewidzianych
regulaminem nagród.
12. Wykonanie programu oceniane będzie w skali 1-25 punktów.
13. Ocenie podlegać będą takie aspekty gry jak: dobór programu, realizacja
zapisu nutowego, stopień przygotowania utworu z pamięci, poprawna
intonacja, jakość brzmienia, technika gry, interpretacja, ogólna prezentacja.
14. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców.
15. Jury wyłoni najlepszego wykonawcę lub wykonawców, którzy wystąpią na
corocznym Szkolnym Koncercie Najlepszych Uczniów.
16. W razie nowych zarządzeń, wydanych przez Panią Dyrektor Szkoły mgr
Renatę Trybałę, związanych z sytuacją pandemiczną COVID-19, konkurs może
przybrać formę zdalną w postaci nagrań.

 


Konkurs solfeżowy – regulamin w zakładce konkursy. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs solfeżowego śpiewania a vistaNOWY

 


UWAGA !!! 11 lutego 2022 r. zaplanowany dzień wolny zostaje przeniesiony na inny termin. W tym dniu zajęcia odbywają się według dotychczasowego planu lekcji.

 


SEKRETARIAT NIECZYNNY DO 9.02.2022 r.