RSS


Zawieszone zajęcia z teorii – 8.04.2019 r.

Kwiecień 04

W poniedziałek 08.04.2019 r. zajęcia z p. Anną Januszewską i p. Marcinem Malinowskim od godz. 17.50 są zawieszone. Uczniowie klasy 6 cyklu 6-letniego oraz 4 cyklu 4-letniego przychodzą zdawać solfeż według ustalonego harmonogramu.